Skontaktuj się z nami: +48 91 482 10 77

Profil działalności

Przedmiotem działalności spółki Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „PERFEKT” Sp. z o.o. jest wykonawstwo robót ogólnobudowlanych. Przedsiębiorstwo realizuje pełen zakres prac z branĹźy budowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej. Posiadane przez PBH „PERFEKT” zaplecze techniczne i organizacyjne w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz współpraca z wykwalifikowanymi podwykonawcami branĹźowymi pozwala spółce realizować w ramach generalnego wykonawstwa nawet najtrudniejsze zadania.

PBH „PERFEKT” zdobyło ponadto duĹźe doświadczenie w zakresie prac renowacyjnych w budynkach zabytkowych. Warte podkreślenia jest takĹźe rosnące zaangaĹźowanie przedsiębiorstwa w segmencie budownictwa inwestycyjnego.

PrzewaĹźającą część działalności przedsiębiorstwa stanowią realizacje polegające na remontach budynków, adaptacjach i przebudowach. PBH „PERFEKT” wykonuje jednak takĹźe kontrakty w formie zaprojektuj i wybuduj – polegające na przygotowywaniu projektów i budowie obiektów budowlanych łącznie z uzyskiwaniem koniecznych decyzji administracyjnych w ramach procesu budowlanego.

Zdjęcia